48η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 48η Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις δέκα πέντε   (15) Οκτωβρίου 2020 ημέρα   και ώρα 9:00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Η   συνεδρίαση θα  πραγματοποιηθεί  κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις  παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης  λόγω COVID-19)  την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 & 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών .

  1. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου .
  2. Έγκριση 1ου Πρακτικού  ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού Υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.082.520,00 με ΦΠΑ.
  3. Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των νομικών προσώπων του για δυο έτη «ενδεικτικού προϋπολογισμού 385.358,27 € με Φ.Π.Α
  4. Τακτοποίηση ΧΕΠ -απαλλαγή υπολόγου.
  5. Απαλλαγή προσαυξήσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους
  6. Ανάκληση της αριθμ.372/2020 απόφασης της οικονομικής επιτροπής- Ορισμός δικηγόρου (Νομική κάλυψη υπαλλήλου ΤΥ).
  7. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής για το έργο «Ανακατασκευή υδρομάστευσης στη θέση «Μαργαρίτα» ΔΚ Καρπενησίου .
  8. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο «Βελτίωση  Ύδρευσης Τ.Κ Φουρνάς .

Ο πρόεδρος της οικον.Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ