44η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι επτά (27)Δεκεμβρίου έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00πμ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Ανάδειξη Ι.Ν. Αγίας Τριάδας-Δημιουργία κοινόχρηστων τουαλετών στην Δ.Κ. Καρπενησίου»
2. Έγκριση δαπανών για επισκευή οχημάτων
3. Τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής- Απαλλαγή υπολόγων
4. Απόδοση πάγιας προκαταβολής

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης