42η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Νέο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων ) οδός Ύδρας αριθμ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις έντεκα (11) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Απόδοση πάγιας προκαταβολής για τη δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου
2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Κατασκευή παταριού στο Δημοτικό Κοιμητήριο Καρπενησίου» στην πόλη του Καρπενησίου
3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της προμήθειας «Προμήθεια υλικών για τον φωτισμό της κεντρικής πλατείας Καρπενησίου»- Επαναδημοπράτηση.
4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας «Εσωτερική οδοποιία στις ΤΚ Ασπροπύργου Βελωτάς.
5. Εισήγηση για την ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης «Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΑΠ) Δήμου Ποταμιάς
6. Εισήγηση για την ένσταση στο πρακτικό ΙΙ ΣΧΟΑΠ Δομνίστας.

     Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75  του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Νέο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα  συσκέψεων ) οδός Ύδρας  αριθμ.6 στον Προφήτη Ηλία,   στις έντεκα (11) του μηνός  Δεκεμβρίου   του έτους 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα  12.00μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Απόδοση πάγιας προκαταβολής για τη δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου
  2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Κατασκευή παταριού  στο Δημοτικό Κοιμητήριο Καρπενησίου» στην πόλη του Καρπενησίου
  3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της προμήθειας «Προμήθεια υλικών για τον φωτισμό της κεντρικής πλατείας Καρπενησίου»- Επαναδημοπράτηση.
  4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας «Εσωτερική οδοποιία στις ΤΚ Ασπροπύργου Βελωτάς.
  5. Εισήγηση για την ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης «Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΑΠ) Δήμου Ποταμιάς
  6. Εισήγηση για την ένσταση στο πρακτικό ΙΙ   ΣΧΟΑΠ  Δομνίστας.