40η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις τρεις (3) Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Προέλεγχος απολογισμού Δήμου Καρπενησίου οικ. έτους 2012 .
2. Απολογισμός για το Κοινωνικό παντοπωλείο.
3. Έγκριση μελέτης «Στατική επάρκεια γέφυρας Μεγάλου Χωριού ΔΕ Ποταμιάς».
4. Έγκριση δαπάνης για επισκευή οχημάτων.
5. Ορισμός δικηγόρου (αγωγή σχολικών φυλάκων)
6. Παραχώρηση εδαφικού τμήματος για διάνοιξη οδού.
7. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση χώρου άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο κτίριο πρώην δημοτικού σχολείου ΤΚ Δομνίστας»
8. Αναθέσεις έργων.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Π.Μπακογιάννης

 

    Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις                     τρεις (3) Δεκεμβρίου  του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00μ για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Προέλεγχος απολογισμού Δήμου Καρπενησίου οικ. έτους 2012 .
  2. Απολογισμός για το Κοινωνικό παντοπωλείο.
  3. Έγκριση μελέτης «Στατική επάρκεια γέφυρας Μεγάλου Χωριού ΔΕ Ποταμιάς».
  4. Έγκριση δαπάνης για επισκευή οχημάτων.
  5. Ορισμός δικηγόρου (αγωγή σχολικών φυλάκων)
  6. Παραχώρηση εδαφικού τμήματος για διάνοιξη οδού.
  7. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση χώρου άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο κτίριο πρώην δημοτικού σχολείου ΤΚ Δομνίστας»
  8. Αναθέσεις έργων.

 

 

 

                                                               Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

       Κωνσταντίνος Π.Μπακογιάννης