40η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε στην 40 ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις 24-10-2016  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:47   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1o: Εγκριση κατεπείγουσας συνεδρίασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη συμμετοχής για την παραλαβή βραβείου στην εκδήλωση BEST CITIES AWARDS που θα πραγματοποιηθεί στις 24-10-2016 στην Αθήνα

Εισηγητής:

 

 

 

ΘΕΜΑ 2o: Εκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης  συμμετοχής για την παραλαβή βραβείου στην εκδήλωση ΒEST CITIES AWARDS που θα πραγματοποιηθεί  στις 24-10-2016 στην Αθήνα

Εισηγητής:

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να γίνει το ένταλμα προπληρωμής  και να πληρωθεί η δαπάνη  συμμετοχής για την παραλαβή βραβείου στην εκδήλωση ΒEST CITIES AWARDS που θα πραγματοποιηθεί  στις 24-10-2016 στην Αθήνα,  δεδομένου ότι η έγκριση της μετακίνησης δόθηκε από το Δημοτικό συμβούλιο την Παρασκευή 21-10-2016 με την αριθμ376/2016 απόφαση του ΔΣ.

 

 

 

Ο πρόεδρος της οικ.επιτροπής

 

Νικόλαος Σουλιώτης