4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου του έτους 2012 και ώρα 18.00μμ στην αίθουσα του Δημοτικού συμβουλίου η οποία βρίσκεται στο κτίριο του ΚΑΠΗ στον 3ο όροφο επί της οδού Ν.Τσιαμπούλα για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1) Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Καρπενησίου έτους 2013
2) Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης