3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι μια (21)Ιανουαρίου έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30μμ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1. Γνωμοδότηση για εξώδικο συμβιβασμό
2. Ορισμός δικηγόρου (παράσταση σε δικάσιμο κατόπιν έφεσης)
3. Έγκριση γενομένων δαπανών (αφορούν δικαστικές αποφάσεις)
4. Ορισμός δικηγόρου (αφορά σχολικούς φύλακες)
5. Ορισμός δικηγόρου για γνωμάτευση
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισήγηση για το Δ.Σ)
7. Έγκριση δαπανών για συντήρηση και επισκευή οχημάτων.
8. Aναθέσεις έργων
9. Επανεξέταση αιτήματος τμηματικής καταβολής οφειλών προς το Δήμο Καρπενησίου».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης