3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας, την 5η Μαρτίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα του Στυλιανού Κατή, εκπροσώπου της ΚΑΠΠΑ Ε.Π.Ε
2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα της Βασιλική Νασιοπούλου, εκπροσώπου της «Ν. ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
3. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα του Φωτίου Καλαντζή
4. Ακύρωση άδειας καταστήματος της Σταματίας Χουλιάρα του Νικολάου
5. Ακύρωση άδειας καταστήματος της Αθηνάς Σοφρώνη του Νικολάου
6. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην Ιουλία Πεσλή
7. Μετατόπιση περιπτέρου