3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα (κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος) στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Ιανουαρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30μμ
Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2. Παραλαβή Β2 Φάσης ΣΧΟΑΠ Δήμου Προυσού εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
3. Εκτέλεση δημοτικής συγκοινωνίας (εισηγητής ο Γ.Γ κ.Τασιός Αριστείδης)
4. Σχέδιο τουριστικής προβολής του Δήμου για το έτος 2013 (εισηγητής ο Γ.Γ κ.Τασιός Αριστείδης)
5. Έγκριση μετακίνησης στο εξωτερικό (εισηγητής ο Γ.Γ κ.Τασιός Αριστείδης)
6. Ανασυγκρότηση Δ.Σ ΟΠΠΑΔΗΚ (εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος)
7. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων μέχρι ποσού των 5.869,40 ευρώ πλέον ΦΠΑ. (εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος)
8. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων ποσού άνω των 5.869,40 ευρώ πλέον ΦΠΑ (εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος)
9. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών (άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ). (εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος)
10. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών (άρθρο 67 του Π.Δ 28/80). (εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος)
11. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων κινητών και ακινήτων (Π.Δ 270/1981) (εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος)
12. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών(εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος)
13. Ορισμός μελών για την Επιτροπή ΦΟΣΔΑ(εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος)
14. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (εισήγηση επιτροπή ποιότητας Ζωής) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Λάππας Κλεομένης)
15. Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά κλπ (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
16. Αντιλογισμοί και ανατροπές (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
17. Αποδοχή παραχώρησης και εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, πρώην υδρόμυλου, στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Τριάδας(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
18. Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ. Κ . Νοστίμου. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
19. Επί αιτήσεως κ.Φούκα Γιαννούλας(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
20. Καθορισμός ποσού για κοπή πίτας α)για τους εργαζόμενους των υπηρεσιών του Δήμου και β) των μελών του ΚΑΠΗ Δήμου Καρπενησίου . (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
21. Παραλαβή μελέτης «Μελέτη ανάπλασης περιοχής Νεραΐδας»
22. Παραλαβή μελέτης «Μελέτη διαμόρφωσης χώρων στάθμευσης στην περιοχή Νεραΐδα»
23. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική Οδοποιία και ανάπλαση οικισμού Σκοπιάς» αναδόχου Κρούστος Δημ.Κηρολίβανος Ευστ.&Σια ΟΕ
24. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευές στεγών και κατασκευή υδρορροών δημοτικών κτιρίων δήμου Καρπενησίου» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου Γρανίτσας Παναγιώτης-Χαντζόπουλος Γεώργιος
25. Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επέκταση Αποχέτευσης στο Τ. Κ. Βουτύρου» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου κ.Δημητρίου Διώτη
26. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακαίνιση και συντήρηση Βασικής Βιβ λιοθήκης πόλης Καρπενησίου» αναδόχου Κ/ξια Κεφαλά Χ.Τζογάνης.
27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευές πλακόστρωτων Δήμου Καρπενησίου» αναδόχου Κ/ξια Κεφαλά Χ.Τζογάνης.

Ο πρόεδρος Δ.Σ

Ντέκας Χρήστος