39η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Νέο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων ) οδός Ύδρας αριθμ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι (20)του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το παγοδρόμιο
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για προμήθεια ελαστικών
3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για εκμίσθωση ακινήτου στο Παυλόπουλο
4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο «Κατασκευή παταριού στο δημοτικό κοιμητήριο Καρπενησίου (ΣΑΤΑ)» προϋπολογισμού 50,000,00€
5. Ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου «Στέγαση Πολιτιστικών Συλλόγων στις Εργατικές Κατοικίες (Πολιτιστικό Χωριό)» ποσό 30.000,00€
6. Έγκριση δαπανών για συντήρηση αυτοκινήτων ΜΕ 51445 ποσό 540,00€ ΚΗΙ 4376 ποσό 1787,43€ ΚΗΥ 3780 ποσό 633,45€ και ΚΗΙ 4367 ποσό 333,40€.
7. Έγκριση δαπανών για αμοιβή δικηγόρων.
8. Ανάθεση έργων
• Επισκευές μονοπατιών στην ΤΚ Καστανιάς ΔΕ Προυσού ποσό 6.000,00€
• Κατασκευή υδραγωγείου στην ΤΚ Σταυροχωρίου ΔΕ Προυσού ποσό 4.000,00€
• Κατασκευή τεχνικού για την προστασία θεμελίων γέφυρας στα Πετράλωνα (ΣΑΤΑ-) ποσό 4.000,00€
• Αποπεράτωση και διαμόρφωση νεκροταφείου Τ.Κ. Ασπροπύργου Δ.Ε. Προυσού (ΣΑΤΑ) ποσό 6.000,00€
9. Λήψη απόφασης σε αίτηση του κ.Στερόπουλου Αθανασίου (αφορά συμψηφισμό οφειλής).
10. Αποδοχή ποσού 400,00€ από το Εμπορικό επιμελητήριο για την συμμετοχή τους «Συνδιοργάνωση στην έκθεση FHILOXENIA».
11. Έγκριση δαπάνης για ζημιά που προξενήθηκε σε περίπτερο του Δήμου.
12. Παραχώρηση οικοπεδικού τμήματος για κοινή χρήση.