39η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι έξι (26)Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για εκμίσθωση γηπέδων 5χ5
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και επισκευή δημοτικού φωτισμού του Δήμου Καρπενησίου
3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (έκτακτες οικον. ενισχύσεις ) Πρόνοια
4. Oρισμός δικηγόρου (υπόθεση Γαζέτα)
5. Έγκριση δαπανών συντήρησης οχημάτων Δήμου.
6. Τακτοποίηση ενταλμάτων προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγων.
7. Ψήφιση πιστώσεων.