38η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Νέο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων ) οδός Ύδρας αριθμ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις οκτώ (8)του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής 7.217,10 για προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας.
2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού
3. Κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια αλατιού
4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για προμήθεια καυσίμων
5. Εκτέλεση προϋπολογισμού δαπανών 3ου τριμήνου 2012
6. Έγκριση δαπάνης ποσού 492,00 για αμοιβή δικηγόρου (επιτροπή του άρθρου 152 η ανάθεση έγινε με την 369/12 ΑΟΕ)
7. Έγκριση δαπάνης ποσού 1456,52€ για αμοιβή δικηγόρου ( υπόθεση υπαλλήλων κατά Δήμου)
8. Έγκριση δαπάνης ποσού 1796,34€ για αμοιβή δικηγόρου ( υπεράσπιση πρώην Δημάρχου Καρπενησίου η 215/2009 και 391/2011)
9. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ
• Βελτίωση ύδρευσης ΤΚ Κορυσχάδων ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) ποσό 6000,00€
• Βελτίωση υποδομών οικισμού Μηλιάς ΤΚ Σελλών ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) ποσό 8.000,00€
10. Εκποίηση άχρηστων μεταλλικών αντικειμένων με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία.
11. Εισήγηση για την ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης «Σχέδιο χωρικής και οριστικής οργάνωσης ανοιχτών πόλεων (ΣΧΟΑΠ) Δήμου Φουρνάς
12. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής της ανάπλασης της πόλης Καρπενησίου τμήμα από πλατεία έως κτίριο Περιφέρειας».
13. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την εργασία: Καθαρισμός χειμάρρου Κλαρωτού.
14. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την εργασία: Μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου.
15. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Εσωτερική οδοποιία και αναπλάσεις στις Τ.Κ της ΔΕ Ποταμιάς».
16. Έγκριση δαπανών για συντηρήσεις αυτοκινήτων α) ποσό 649,00 για το ΜΕ 63043 β)ποσό 504,16 για το ΜΕ 93877 και γ) για το ΚΗΥ 3780 απορριμματοφόρο ποσό 1743,63 και ποσό 959,40€
17. Aπαλλαγή υπολόγου του κ. Δροσίνη Γεωργίου.
18. Ψήφιση πιστώσεων