37η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις πέντε (5)Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση δαπανών για συντηρήσεις οχημάτων
2. Έγκριση πρακτικού 3 της δημοπρασίας για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων
3. Ένταλμα προπληρωμής για προμήθεια ηλεκτρονικού αρχείου παροχών ρεύματος από τη ΔΕΔΔΗΕ στο Δήμο.
4. Παραχώρηση εδαφικής λωρίδας.