36η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι εννέα (29) Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δένδρων για τον καλλωπισμό της Δ.Κ Καρπενησίου
2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Κλαυσίου.
3. Αντιλογισμοί
4. Ψήφιση πιστώσεων και ανάθεση έργων
5. Κατάρτιση προϋπολογισμού έτους 2014

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Π.Μπακογιάννης