36η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Νέο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων ) οδός Ύδρας αριθμ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις εννέα (9) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ορισμός δικηγόρου Εξέταση για έξοδα παράστασης δικηγόρου πληρωμή από το Δήμο
2. Ορισμός δικηγόρου (κατηγορούμενοι το Δ.Σ της Πρώην ΔΕΥΑΚ έτους 2009-2010)
3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο «Εσωτερική οδοποία ΤΚ Ασπροπύργου – Βελωτάς ΔΕ Προυσού (ΣΑΤΑ 2012)» ποσού 30.000,00€
4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο «Στέγαση Πολιτιστικών Συλλόγων στις Εργατικές Κατοικίες (Πολιτιστικό Χωριό) (ΣΑΤΑ)»ποσό 20.000,00€
5. Ανάθεση μελετών
-Τοπογραφική μελέτη αποχέτευσης Κλαυσίου- Βουτύρου (ΣΑΤΑ 2012)ποσό 14.760,00€
-Τοπογραφική μελέτη αποχέτευσης Μικρού – Μεγάλου Χωριού Γάβρου ΔΕ Ποταμιάς (ΣΑΤΑ 2012) ποσό 14.760,00€
-Τοπογραφική μελέτη ύδρευσης Ποταμιάς (ΣΑΤΑ) ποσό 12.300,00€
6. Αναθέσεις των παρακάτω έργων
• Επισκευή υδραγωγείων Άνω Εσωχωρίων ΤΚ Προυσού ΔΕ Προυσού (ΣΑΤΑ 2012) 6.900,00
• Ύδρευση περιοχής Άμπλα και Πλατανιά ΤΚ Καρπενησίου ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) 12.000,00
• Εσωτερική οδοποιία και υδροδότηση νεκροταφείου ΤΚ Άγιου Χαράλαμπου ΔΕ Κτημενίων (ΣΑΤΑ 2012) 11.000,00
• Εσωτερική οδοποιία και επισκευή υδρομάστευσης ΤΚ Προδρόμου ΔΕ Προυσού (ΣΑΤΑ 2012) 7.000,00
• Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Προυσού ΔΕ Προυσού (ΣΑΤΑ 2012) 3.000,00
• Τσιμεντοστρώσεις και τοίχος αντιστήριξης στην ΤΚ Βράχας ΔΕ Φουρνάς (ΣΑΤΑ 2012) 12.500,00