36η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.3852/2010, 76 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019,  να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, την πρώτη( 1η) του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο «Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού δημοτικών ενοτήτων  «προϋπολογισμού 27.090,00€
  2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για «προμήθεια ελαστικών επισώτρων  για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών των οχημάτων  του Δήμου» προϋπολογισμού 59.051,78€  .
  3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια  υδραυλικών υλικών για την συντήρηση  δικτύων ύδρευσης  αποχέτευσης  και άρδευσης  των εγκαταστάσεων του Δήμου Καρπενησίου » προϋπολογισμού 55.046,096€
  4. Έγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης  συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση μονοπατιού  στο Μεγάλο Χωριό  στη θέση Μυλοκάλανος »   προϋπολογισμού  000,00€.
  5. Ορισμός επιτροπής ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου Στένωμα- Γέφυρα Μέγδοβα «προϋπολογισμού 130.000,00€
  6. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (αφορά πληρωμή το ΚΤΕΟ για οχήματα Δήμου).
  7. Ορισμός δικηγόρου (αγωγή Σταύρου Αναγνωστόπουλου )

 

 

Ο  Πρόεδρος  της Οικονομικής  Επιτροπής

 

Σουλιώτης     Νικόλαος