35η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι δυο (22) Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00π.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την φύλαξη της Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου
2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για μάγειρα στον Παιδικό Σταθμό
3. Ανάθεση Μελέτης στατικής επάρκειας γέφυρας Μεγάλου Χωριού ΔΕ
Ποταμιάς ποσό 5.500,00€
4. Παραλαβή μελέτης « Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ξενώνα ΤΚ Σκοπιάς ΔΕ Δομνίστας» αναδόχου κ.Κεχριμπάρη Κων/νου
5. Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Ασπροποταμίτη κατά Δήμου)
6. Ψήφιση πιστώσεων

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Π.Μπακογιάννης