34η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Νέο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων ) οδός Ύδρας αριθμ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ένταλμα προπληρωμής για παραλλαγή δικτύου ΔΕΗ στο Καρπενήσι ποσό 1889,77€.
2. Ένταλμα προπληρωμής για την αγορά του αυτοκινήτου ποσού 2.214€
3. Ένταλμα προπληρωμής ποσού 158 € για την διεκπεραίωση και μεταφορά ενός οχήματος από τον ΟΔΔΥ
4. Γνωμοδότηση της επιτροπής Διαγωνισμού επί της Ένστασης που υποβλήθηκε κατά του πρακτικού ΙΙ για την ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης «Σχέδιο χωρικής και οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών πόλεων (ΣΧΟΑΠ) Δήμου Ποταμιάς»
5. Έγκριση δαπανών για την επισκευή του ΜΕ 34505 οχήματος ποσού 624,50 του ΜΕ 93877 οχήματος ποσού 786,91€ και ΜΕ 93856 οχήματος ποσού 746,61€
6. Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση κ.Τσάμπρα κατά Δήμου)
7. Ψήφιση πιστώσεων