34η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα πέντε (15) Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας προμήθεια δέντρων καλλωπισμού της ΔΚ Καρπενησίου

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να δημοσιευτεί σήμερα η περίληψη της διακήρυξης στην τοπική εφημερίδα για επανάληψη του διαγωνισμού επιπλέον θα απαιτηθεί ακόμα χρόνος μέχρι τον διαγωνισμό και την έγκριση του αποτελέσματος. Επιπλέον θα πρέπει να προλάβουμε να φυτευτούν τα δέντρα πριν τον επερχόμενο χειμώνα.

Ο πρόεδρος της οικονομικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Π.Μπακογιάννης