33η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75  του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Νέο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα  συσκέψεων ) οδός Ύδρας  αριθμ.6 στον Προφήτη Ηλία,   στις  δέκα επτά  (17)  Σεπτεμβρίου του έτους 2012 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  12.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

  • Ανάθεση εργασιών καθαρισμού δρόμων λόγω κακοκαιρίας

Η συνεδρίαση είναι  έκτακτη κατεπείγουσα διότι θα πρέπει να ανατεθούν οι εργασίες καθαρισμού των δρόμων  για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας που διεξήχθη στις 15-16 και  17/9/2012.