32η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Νέο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων ) οδός Ύδρας αριθμ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις έντεκα (11) Σεπτεμβρίου του έτους 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00πμ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή δικτύων Ύδρευσης-Αποχέτευσης και ομβρίων»
2. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Εσωτερική οδοποιία στις Τ.Κ. της Δ.Ε. Καρπενησίου»
3. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων κλπ.
4. Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση κ.Χάντζη-Τ.Κ. Βελωτών)
5. Έγκριση δαπανών για την επισκευή οχημάτων Δήμου
6. Παράταση απόδοσης λογαριασμών για τη δαπάνη με τίτλο «Επεκτάσεις κλπ δημοτικού φωτισμού»
7. Μερική ανάκληση της 371/2012 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής ως προς την ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση χώρων και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών»
8. Ψήφιση πιστώσεων