31η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα εννέα (19) Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Πρόταση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών Καθαριότητας και φωτισμού έτους 2014.
2. Πρόταση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών Ύδρευσης –αποχέτευσης 2014.
3. Πρόταση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών νεκροταφείου 2014.
4. Πρόταση Οικονομικής επιτροπής για το τέλος ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ 2014.
5. Πρόταση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών πεζοδρομίων κλπ 2014.
6. Πρόταση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών βοσκής 2014.
7. Πρόταση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών διαφήμισης 2014.
8. Πρόταση Οικονομικής επιτροπής για καθορισμό τελών Αστικής συγκοινωνίας 2014.
9. Πρόταση οικονομικής επιτροπής σχετικά με το μίσθωμα μηχανημάτων.
10. Αναθέσεις έργων

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης