30η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δώδεκα (12) Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Παραλαβή μελέτης «Διαμόρφωση –ανάπλαση πάρκου Αποδήμων Ευρυτάνων»
2. Εξέταση ενστάσεων επί του πρακτικού 1 για την εργασία «Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου».
3. Αναθέσεις έργων.
4. Ορισμός υπολόγου για καταβολή προνοιακού επιδόματος
5. Τακτοποίηση εντάλματος προπληρωμής
6. Ορισμός δικηγόρου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Π.Μπακογιάννης

/p