3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σας προσκαλούμε στην 3η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, που θα γίνει στις Πέντε (5) του μηνός Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

 

    Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά τηλεδιάσκεψης ακολουθώντας τον σύνδεσμοhttps://us02web.zoom.us/j/89449162674?pwd=WHBibk1OcTdJSUZhWG9aOU9WbUU3dz09  (μέσω της εφαρμογής Zoom), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) και τις υπ’ αριθμ. 20930/40/31-3-2020, 33282/163/29-5-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 (1η υποχρεωτική) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
  2. Υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων οικονομικού έτους 2021 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
  3. Προσβασιμότητα οικοπέδου   στην οδό  Γεναδίου 3 (εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – θέμα από αναβολή- εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
  4. Χωροθέτηση θέσης (στάσης & φορτοεκφόρτωσης οχημάτων) επί της οδού Αθανασίου Διάκου (εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – θέμα από αναβολή – εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
  5. Χωροθέτηση θέσεων (ΑΜΕΑ, στάσης & φορτοεκφόρτωσης οχημάτων) επί της οδού Αισώπου 4 (εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής- θέμα από αναβολή – εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
  6. Τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης ΔΕ» από το προσωπικού του Δήμου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Χαλκιάς Παντελής)
  7. Έγκριση αύξησης ωραρίου εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ μερικής απασχόλησης (καθαρίστριες σχολικών μονάδων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87, του Ν. 4483/2017 (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
  8. Σίτιση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευρυτανίας (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)

 

Η πρόεδρος του Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

Λόγω τεχνικού προβλήματος, σας στέλνουμε νέο σύνδεσμο για να συνδεθείτε στην σημερινή τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/87899708932?pwd=QjhFSUxXeGc0ZktFZzMyVUJYU1pvdz09

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ