3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

Σας προσκαλούμε στην 3η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου του έτους 2011 και ώρα 18.00μμ στην αίθουσα του Δημοτικού συμβουλίου η οποία βρίσκεται στο κτίριο του ΚΑΠΗ στον 3ο όροφο επί της οδού Ν.Τσιαμπούλα για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα

1. Γνωμοδότηση επί Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης
2. Γνωμοδότηση για το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2012
3. Γνωμοδότηση για το σχέδιο του προϋπολογισμού του 2012

Σας προσκαλούμε στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης  σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010  την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου του έτους 2011  και ώρα  18.00μμ  στην αίθουσα του Δημοτικού συμβουλίου η οποία βρίσκεται στο κτίριο του ΚΑΠΗ στον 3ο όροφο επί της οδού Ν.Τσιαμπούλα για να συζητήσουμε  τα παρακάτω θέματα

 

  1. Γνωμοδότηση επί Στρατηγικού Σχεδίου  Δράσης
  2. Γνωμοδότηση για το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης  2012
  3. Γνωμοδότηση για το σχέδιο του προϋπολογισμού του 2012