3η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις δεκαεννιά (19) Απριλίου  του έτους  2016 ημέρα  Τρίτη  και ώρα  10:30π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2015
  2. Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων πλατειών έτους 2016
  3. Τροποποίηση κανονισμού για τον καθορισμό όρων και την εγκατάσταση εργοστασίων εμφιάλωσης επιτραπέζιου νερού και παρασκευής αναψυκτικών
  4. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  της Θεοδώρας Τερζή

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κλεομένης Λάππας