2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα (κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος) στις δέκα (10)του μηνός Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00μμ.
Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού 2014 (εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ.Αρ.Τασιός)
2. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
3. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εγγραφή έργου στο LEADER(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
4. Επαναψήφιση πιστώσεων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
5. Εκμίσθωση δημοτικών σφαγείων (εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ.Αρ.Τασιός)
6. Κατάργηση δίκης μεταξύ Δήμου Καρπενησίου και (4) σχολικών φυλάκων(εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ.Αρ.Τασιός
7. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για γνωμάτευση(εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ.Αρ.Τασιός)
8. Έγκριση της αριθμ.4/2014 απόφασης του ΔΣ της ΕΚΕΠΠΑΔΗΚ 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
9. Απαλλαγή τελών λογαριασμών ύδρευσης στα σχολεία(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
10. Χαρακτηρισμός δεκτικών αριθμών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
11. Χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
12. Συμψηφισμός εργασιών με μισθώματα για δημοτικό ξενώνα Φουρνάς. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
13. Παραχώρηση δικαιώματος μονού οικογενειακού τάφου στην ΤΚ Φουρνάς(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
14. Επί αιτήσεως Αγωνιστικής λέσχης Καρπενησίου (ΑΛΑΚ) για ανανέωση άδειας χρήσης και παραχώρησης εκ μέρους κεντρικού κτιρίου στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κλεομένης Λάππας )
15. Οικονομική ενίσχυση (εισηγητής ο αντιδήμαρχος ο αντιδήμαρχος κ.Κλεομένης Λάππας )
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
16. Παράταση προθεσμίας του έργου «Διάνοιξη δρόμου προς Αλωνάκι στην ΤΚ Κλειτσού
17. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού του έργου «Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Στάβλων ΔΕ Δομνίστας» αναδόχου κ.Θωμά Φέγγου.
18. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση και εσωτερική οδοποιία Δ.Ε Δομνίστας αναδόχου Μπιτσικώκος Παύλος και Συνεργάτες ΟΕ»
19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Στάβλων ΔΕ Δομνίστας» αναδόχου κ.Θωμά Φέγγου.
20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση παραδοσιακού κτιρίου και δημιουργία καινοτομικού κέντρου ιστορικής ενημέρωσης (λαογραφικό μουσείο) ΔΔ Δομνίστας. Αναδόχου Αναγνώστου Κων/νου και Σια ΕΕ.
21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διευθέτηση ομβρίων στο χώρο εμποροπανήγυρης Δ.Κ Καρπενησίου»
22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Eσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Μεσοκώμης ΔΕ Δομνίστας» αναδόχου Κων/νου Βονόρτα
23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δικτύων Ύδρευσης αποχέτευσης και ομβριων» αναδόχου Μ. Μακρυπούλια.
24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διευθέτηση χειμάρρου και διαμόρφωση χώρου γηπέδου στην Τ.Κ Αγίου Νικολάου ΔΕ Καρπενησίου» αναδόχου Χαντζόπουλου Νικόλαου.

Ο πρόεδρος Δ.Σ

Ντέκας Χρήστος

br /