2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Νέο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων ) οδός Ύδρας αριθμ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα οκτώ (18) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00πμ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Κων/νου Ζαχαρόπουλου κατά Δήμου)
2.Ορισμός δικηγόρου (ανακοπή κ. Γιαννακοπούλου κλπ κατά Δήμου για πρωτόκολλο Διοικητικής αποβολής).
3.Ορισμός δικηγόρου (αυθαίρετη κατάληψη δημοτικού χώρου από τον κ.Κων/νο Μπάκα).
4.Ορισμός δικηγόρου (προσφυγή κατά απόφασης βεβαίωση προστίμου για λειτουργία ΧΑΔΑ).
5.Ορισμός δικηγόρου (υπεράσπιση υπαλλήλου Πολεοδομίας)
6.Κατάρτιση προϋπολογισμού έτους 2013.

p