2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα (κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος) στις είκοσι τρείς (23)Ιανουαρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00μμ
Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

1.Ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2013
2.Ετήσιο πρόγραμμα δράσης έτους 2013