29η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις τρεις (3) Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Κατάρτιση όρων για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Αγίου Νικολάου
2. Έγκριση πρακτικών για εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων κεντρική πλατείας
3. Έγκριση δαπανών για επισκευή αυτοκινήτων
4. Παραχώρηση εδαφικής λωρίδας
5. Ψήφιση πιστώσεων
6. Αναθέσεις έργων

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Π.Μπακογιάννης