27η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στη 27η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Νέο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων ) οδός Υδρας και Καλύμνου αριθμ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις τρεις (3) Αυγούστου του έτους 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00πμ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για το έργο «Αναπλάσεις και εσωτερικές οδοποιίες της ΔΕ Φουρνάς»
2. Εξέταση ενστάσεων για την προμήθεια χαρτιού Α4
3. Ορισμός δικηγόρου (άσκηση έφεσης κατά της απόφασης 875/11 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών)