26η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις έξι (6) Αυγούστου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση οδοστρωμάτων τμημάτων Εθνικών οδών του Δήμου Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας
2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Καρπενησίου
3. Παραλαβή μελέτης του έργου «Τοπογραφική αποτύπωση περιοχών Νεράιδας και Πάρκου Αποδήμων Ευρυτάνων ΔΚ Καρπενησίου
4. Έγκριση δαπάνης για την επισκευή του ΚΗΥ 3780 αυτοκινήτου
5. Ορισμός δικηγόρου (για υπόθεση ακινήτου Γ.Αρκουμάνη κλπ).