26η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 26η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Νέο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων ) οδός Ύδρας και Καλύμνου στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι επτά (27) Ιουλίου του έτους 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00πμ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας πρόχειρου διαγωνισμού του έργου
« Αποπεράτωση Ιερού Ναού νέου κοιμητηρίου πόλης Καρπενησίου»
2. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου στην Τοπική Κοινότητα Μουζίλου για το πανηγύρι στις 14 και 15 Αυγούστου 2012.
3. Παραχώρηση εδαφικής λωρίδας σε κοινή χρήση
4. Ορισμός δικηγόρου
5. Ορισμός δικηγόρου (προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση)
6. Ανάθεση έργων
a. Αποπεράτωση στέγης κοινοτικού ξενώνα ΤΚ Ανιάδας ΔΕ Ποταμιάς ποσό 5.000,00
b. Καλλιέργεια πηγής και εμπλουτισμός υδραγωγείου στη θέση «Διχαλορέματα» ΤΚ Νοστίμου Δ.Ε. Ποταμιάς ποσό 10.000,00€
c. Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Τ.Κ Στεφανίου ποσό 7000.00€
d. Κατασκευή οστεοφυλακείου και εργασίες στο εκκλησάκι του νεκροταφείου στην Τ.Κ. Φιδακίων ποσό 6.000,00€
e. Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Χελιδόνας ποσό 12.000,00€
f. Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Καρίτσας ποσό 12.000,00€
g. Επισκευή πεζογεφυρών στην Τ.Κ Μεγάλου Χωριού ποσό 5000,00€
h. Κατασκευή σιδηρών κιγκλιδωμάτων και φρεατίων στις ΤΚ Χελιδόνας, Κλαυσίου, Ανιάδας & Συγκρέλλου ΔΕ Ποταμιάς ποσό 8.000,00€
i. Κατασκευή και τοποθέτηση μηχανισμού παραδοσιακού υδρόμυλου στην ΤΚ Μεγάλου Χωριού ποσό 12.000,00€
j. Αποπεράτωση κτιρίου (παραδοσιακός υδρόμυλος )στην ΤΚ Μεγάλου Χωριού ποσό 12.600,00€
k. Επισκευές μονοπατιών στην Τ.Κ Καστανέας ποσό 6.000,00€
l. Τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαρών ποσό 12.600,00€
m. Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Καστανέας ΔΕ Προυσού ποσό 12.600,00€
6.Ανάθεση εργασίας
Καθαρισμός δεξαμενών στην Τ.Κ Μυρίκης ποσό 1.500,00€
Χρωματισμοί εμφανών σκυροδεμάτων τοίχων αντιστήριξης ποσό 2.000,00€
7. Ανάθεση μελετών
I. Αρχιτεκτονική προμελέτη ξενώνα στην ΤΚ Σκοπιάς ποσό 9000,00€
II. Ηλεκρομηχανολογική μελέτη ξενώνα Τ.Κ Σκοπιάς ποσό 4305,00€
III. Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη κτιρίου στο Πάρκο Αποδήμων Ευρυτάνων ποσό 4.305,00€
IV. Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής της ανάπλασης της πόλης Καρπενησίου (τμήμα από πλατεία έως κτίριο Περιφέρειας) ποσό 4.305,00€
V. Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη εφαρμογής της ανάπλασης της πόλης Καρπενησίου (τμήμα από πλατεία έως κτίριο Περιφέρειας) ποσό 4.305,00€
8. Ανάθεση υπηρεσίας
• Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ Συγκρέλλου ποσό 300,00€ συν ΦΠΑ
• Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ Μεγάλου Χωριού ποσό 300,00€ συν ΦΠΑ