23η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις τέσσερις (4) Ιουλίου έτους 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00μμ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1. Έγκριση ισολογισμού έτους 2012
2. Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου
3. Ψήφιση πίστωσης για την διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ξενώνα ο Αγαθίδης στην ΤΚ Προυσού.
4. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ξενώνα ο Αγαθίδης στην ΤΚ Προυσού.
5. Έγκριση αιτήσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές (Ν.4257/2014).
6. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εμποροπανήγυρη
7. Αντιλογισμοί
8. Έγκριση γενομένης δαπάνης (αφορά αμοιβή δικαστικού επιμελητή)
9. Ψήφιση πιστώσεων (αφορά προνοιακά επιδόματα)
10. Ψήφιση πιστώσεων (αφορά τέλη χρήσης μηχανημάτων)
11. Ψήφιση πίστωσης Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας και Γιατρού εργασίας από 22/7/2014 έως 21/7/2015 (προυπολογισμός 7.800€ με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2014 ποσού 3.500,00€).

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Κωνσταντίνος Π.Μπακογιάννης