22η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δυο (2) Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας του υποέργου Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Σταθμού Μεταφόρτωσης απορριμμάτων» του έργου Κατασκευή Μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο Δήμο Καρπενησίου στη θέση Πλατανιάς και αποκατάσταση ΧΑΔΑ
2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών βοσκοτόπων
3. Ψήφιση πιστώσεων- Αναθέσεις έργων
• Επισκευή στέγης νερόμυλου στον οικισμό Αγία Παρασκευή ΤΚ Δομιανών ΔΕ Κτημενίων ποσό 3000,00€
• Ολοκλήρωση περίφραξης νεκροταφείου ΤΚ Δομνίστας ποσό 3000,0

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης