21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 21η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις  Δεκαέξι (16) του μηνός Οκτωβρίου  2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα  19.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018,  για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Εγκατάσταση προσφύγων στο Δήμο Καρπενησίου (εισηγητής ο επικεφαλής της μειοψηφίας κ.Λερογιάννης Δημήτριος)
  2. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Καρπενησίου στο Δίκτυο Πόλεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και κυκλική οικονομία με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» (εισηγήτρια η Πρόεδρος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
  3. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Καρπενησίου στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες (εισηγήτρια η Πρόεδρος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
  4. Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών κτηνιατρικής φροντίδας και περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς με ίδια μέσα (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σβερώνης Ιωάννης)

 

Η πρόεδρος του Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα