20η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 20η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις Εννέα  (9) του μηνός Οκτωβρίου  2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018,  για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Πώληση χωρίς δημοπρασία  του ποσοστού 2,42% των μετοχών (3.200,00 μετοχές)της εταιρείας  με την επωνυμία «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  Α.Ε από το Δήμο Καρπενησίου προς την Εταιρεία «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε» (εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
 2. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ. (εισηγήτρια η πρόεδρος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 3. Συγκρότηση Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου  (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 4. Συγκρότηση Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 5. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (εισηγήτρια η πρόεδρος κ.Γκαρίλα Γεωργία)
 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 7. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 8. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Α’ τριµήνου  έτους 2019 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 9. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Β’ τριµήνου  έτους 2019 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 10. Άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 11. Άνοιγμα τραπεζικού Λογαριασμού για τη χρηματοδότηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ»(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 12. Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Επείγουσα γεωτεχνική και στατική μελέτη: Αποκατάσταση βατότητας δρόμου προς Οικισμό «Ασπρούδια» ΤΚ Καρίτσας» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
 13. Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη υδρογεωλογικής μελέτης για την γεώτρηση Κρικέλλου» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
 14. Αδυναμία καθαρισμού  με ίδια μέσα του οδικού δικτύου εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά την χειμερινή περίοδο (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
 15. Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων, οδών πλατειών Δήμου Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σβερώνης Ιωάννης)
 16. Συγκρότηση αρμοδίου οργάνου για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των παραβάσεων των διατάξεων της υπ.αριθμ. 43650/7-6-2019 ΚΥΑ – Αφορά λειτουργία παιδότοπων – (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σβερώνης Ιωάννης)
 17. Ορισμών εκπροσώπων στη διαχειριστική επιτροπή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησίου (ΚΠΕ)   (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 18. Κατανομή  Γ΄ Δόσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2019 και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού Σχολικού τροχονόμου   έτους  2019(εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Ζαλοκώστα Σοφία)
 19. Παραχώρηση δικαιωμάτων για σύσταση μονών οικογενειακών τάφων: α)στην κοινότητα Κρικέλλου, β) στην κοινότητα Καρπενησίου, στο κοιμητήριο Γοριανάδων, γ) στην κοινότητα Αγίου Ανδρέα και δ)στην κοινότητα Αγίας Βλαχέρνας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)
 20. Άρση δικαιώματος παραχώρησης μονού οικογενειακού τάφου στην                  κοινότητα Καστανέας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος)

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ   ΘΕΜΑΤΑ(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)

 1. Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Στάβλων»,  αναδόχου ΑΚΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΟΕ
 2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ τακτοποιητικού  του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΚ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ» ανάδοχος:  Κων/νος Κολοκώτσιος
 3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ τακτοποιητικού  του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΣΑΡΚΙΝΗΣ ΕΣΩΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΩΤΩΝ» ανάδοχος:  Βασίλειος Σιαφάκας
 4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ τακτοποιητικού  του έργου «Ολοκλήρωση Δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Ασπροπύργου», ανάδοχος: Βασίλειος Αθανασιάδης
 5. Χορήγηση Παράτασης για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΚΑΣ Ε. ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Λ. ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ
 6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής  Παραλαβής του Έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κλαυσίου» Δήμου Καρπενησίου, αναδόχου  Βονόρτα Κων/νου
 7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου:«Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Μυρίκης» αναδόχου «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.»
 8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Δομνίστας και οικισμού Σκοπιάς» Δήμου Καρπενησίου, αναδόχου  Βονόρτα Κων/νου
 9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής  Παραλαβής του Έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα και ανάπλαση χώρων Τ.Κ. Δομνίστας», ανάδοχος: Δρόσος Τ.-Ζησιμόπουλος Δ. Ε.Ε.
 10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Βελτίωση αντιολησθηρότητας οδοστρωμάτων δημοτικών οδών πόλης Καρπενησίου», ανάδοχος:  Κων/νος Κολοκώτσιος
 11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στην οδό Σπύρου Τσιτσάρα», ανάδοχος:  Κων/νος Κολοκώτσιος
 12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης και διευθέτησης όμβριων όπισθεν Εργατικού Κέντρου», ανάδοχος:  Κων/νος Κολοκώτσιος
 13. Σύσταση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου:«Αποκατάσταση τοιχίου στην Τ.Κ. Μεγάλου Χωριού»
 14. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΚ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ»
 15. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΤΟΡΝΟΥ»

 

Η πρόεδρος του Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Αρ. Θέματος Τίτλος Θέματος Αρ. Απόφασης Αποτέλεσμα
1 Πώληση χωρίς δημοπρασία  του ποσοστού 2,42% των μετοχών (3.200,00 μετοχές)της εταιρείας  με την επωνυμία «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  Α.Ε από το Δήμο Καρπενησίου προς την Εταιρεία «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε» 316/2019 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία (επί των καταμετρούμενων 24 ψήφων) η πώληση του ποσοστού 2,42%
2 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ. 317/2019 Συγκροτείται ομόφωνα το Δ.Σ  (επί των καταμετρούμενων 24 ψήφων)
3 Συγκρότηση Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου 318/2019 Συγκροτείται ομόφωνα το Δ.Σ  (επί των καταμετρούμενων 24 ψήφων)
4 Συγκρότηση Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου 319/2019 Συγκροτείται ομόφωνα το Δ.Σ  (επί των καταμετρούμενων 24 ψήφων)
5 Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 320/2019 Συγκροτείται ομόφωνα το Δ.Σ  (επί των καταμετρούμενων 24 ψήφων)
6 Αναμόρφωση προϋπολογισμού 321/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των καταμετρούμενων 21 ψήφων) η αναμόρφωση προϋπολογισμού
7 Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 322/2019 Ορίζονται τα μέλη ομόφωνα (επί των καταμετρούμενων 20 ψήφων)
8 Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Α’ τριµήνου  έτους 2019 323/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των καταμετρούμενων 21 ψήφων)
9 Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Β’ τριµήνου  έτους 2019 324/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των καταμετρούμενων 21 ψήφων)
10 Άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδας 325/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των καταμετρούμενων 21 ψήφων)
11 Άνοιγμα τραπεζικού Λογαριασμού για τη χρηματοδότηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΟΡΥΣΧΑΔΩΝ» 326/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των καταμετρούμενων 21 ψήφων)
12 Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Επείγουσα γεωτεχνική και στατική μελέτη: Αποκατάσταση βατότητας δρόμου προς Οικισμό «Ασπρούδια» ΤΚ Καρίτσας» 327/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των καταμετρούμενων 21 ψήφων)
13 Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη υδρογεωλογικής μελέτης για την γεώτρηση Κρικέλλου» 328/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των καταμετρούμενων 21 ψήφων)
14 Αδυναμία καθαρισμού  με ίδια μέσα του οδικού δικτύου εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά την χειμερινή περίοδο 329/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των καταμετρούμενων 21 ψήφων)
15 Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων, οδών πλατειών Δήμου Καρπενησίου 330/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των καταμετρούμενων 21 ψήφων)
16 Συγκρότηση αρμοδίου οργάνου για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των παραβάσεων των διατάξεων της υπ.αριθμ. 43650/7-6-2019 ΚΥΑ – Αφορά λειτουργία παιδότοπων 331/2019 Συγκροτείται ομόφωνα (επί των καταμετρούμενων 21 ψήφων)
17 Ορισμών εκπροσώπων στη διαχειριστική επιτροπή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησίου (ΚΠΕ) 332/2019 Ορίζονται ομόφωνα (επί των καταμετρούμενων 21 ψήφων)
18 Κατανομή  Γ΄ Δόσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2019 και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού Σχολικού τροχονόμου   έτους  2019 333/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των καταμετρούμενων 21 ψήφων)
19 Παραχώρηση δικαιωμάτων για σύσταση μονών οικογενειακών τάφων: α)στην κοινότητα Κρικέλλου, β) στην κοινότητα Καρπενησίου, στο κοιμητήριο Γοριανάδων, γ) στην κοινότητα Αγίου Ανδρέα και δ)στην κοινότητα Αγίας Βλαχέρνας 334/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των καταμετρούμενων 21 ψήφων)
20 Άρση δικαιώματος παραχώρησης μονού οικογενειακού τάφου στην  κοινότητα Καστανέας 335/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των καταμετρούμενων 21 ψήφων)
21 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Στάβλων»,  αναδόχου ΑΚΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΟΕ 336/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των καταμετρούμενων 21 ψήφων)
22 Έγκριση 1ου ΑΠΕ τακτοποιητικού  του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΚ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ» ανάδοχος:  Κων/νος Κολοκώτσιος 337/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των καταμετρούμενων 21 ψήφων)
23 Έγκριση 1ου ΑΠΕ τακτοποιητικού  του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΣΑΡΚΙΝΗΣ ΕΣΩΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΩΤΩΝ» ανάδοχος:  Βασίλειος Σιαφάκας 338/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των καταμετρούμενων 21 ψήφων)
24 Έγκριση 1ου ΑΠΕ τακτοποιητικού  του έργου «Ολοκλήρωση Δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Ασπροπύργου», ανάδοχος: Βασίλειος Αθανασιάδης 339/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των καταμετρούμενων 21 ψήφων)
25 Χορήγηση Παράτασης για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»  στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΚΑΣ Ε. ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Λ. ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ 340/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των καταμετρούμενων 21 ψήφων)
26 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής  Παραλαβής του Έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κλαυσίου» Δήμου Καρπενησίου, αναδόχου  Βονόρτα Κων/νου 341/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των καταμετρούμενων 21 ψήφων)
27 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Μυρίκης» αναδόχου «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.» 342/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των καταμετρούμενων 21 ψήφων)
28 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Δομνίστας και οικισμού Σκοπιάς» Δήμου Καρπενησίου, αναδόχου  Δρόσος Τ.-Ζησιμόπουλος Δ. Ε.Ε. 343/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των καταμετρούμενων 21 ψήφων)
29 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής  Παραλαβής του Έργου: «Εσωτερική οδοποιϊα και ανάπλαση χώρων Τ.Κ. Δομνίστας», ανάδοχος: Δρόσος Τ.-Ζησιμόπουλος Δ. Ε.Ε. 344/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των καταμετρούμενων 21 ψήφων)
30 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Βελτίωση αντιολησθηρότητας οδοστρωμάτων δημοτικών οδών πόλης Καρπενησίου», ανάδοχος:  Κων/νος Κολοκώτσιος 345/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των καταμετρούμενων 21 ψήφων)
31 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στην οδό Σπύρου Τσιτσάρα», ανάδοχος:  Κων/νος Κολοκώτσιος 346/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των καταμετρούμενων 21 ψήφων)
32 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης και διευθέτησης όμβριων όπισθεν Εργατικού Κέντρου», ανάδοχος:  Κων/νος Κολοκώτσιος 347/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των καταμετρούμενων 21 ψήφων)
33 Σύσταση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση τοιχίου στην Τ.Κ. Μεγάλου Χωριού» 348/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των καταμετρούμενων 21 ψήφων)
34 Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΚ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ» 349/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των καταμετρούμενων 21 ψήφων)
35 Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΤΟΡΝΟΥ» 350/2019 Εγκρίνεται ομόφωνα (επί των καταμετρούμενων 21 ψήφων)

 

 

Η ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.