2η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010    να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις Τέσσερις (4) Μαρτίου   του έτους  2019 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  13:30 για συζήτηση  και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος:

Α)Φωτίου Ζήσιμου

Β)Δήμητρας Καλύβα και ΣΙΑ ΟΕ

 

 

 

H Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γκαρίλα Γεωργία