2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση στη 2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

Σας παρακαλούμε να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης που θα γίνει στα Δημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου- Κτίριο Καπή) στις 4 Ιουλίου του έτους 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μμ με θέμα << Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το έμβλημα του Δήμου >>.