1η ΤΑΚΤΙΚΗ συενδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα (κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος) στις είκοσι δυο ( 22 )του μηνός Ιανουαρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00μμ.
Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση προϋπολογισμού ΕΚΕΠΠΑΔΗΚ έτους 2014(εισηγήτρια η πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΑΔΗΚ κ.Ευη Κονιαβίτη)
2. Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή σύγκλιση»(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος )
3. Προγραμματική συμφωνία με ΟΑΣΕ για στέγαση Υπηρεσιών του με το Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών του Δήμου. »(εισηγητής ο Γεν.Γραμματέας Αρ.Τασιός)
4. Σύσταση κοινωνικού φαρμακείου (εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Π.Μπακογιάννης)
5. Δωρεάν καυσόξυλα και πετρέλαιο σε άπορους δημότες(εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Π.Μπακογιάννης)
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος)
7. Πρόγραμμα τουριστικής προβολής Δήμου έτους 2014(εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος).
8. Καταβολή αχρεωστήτως εισπραχθέντων(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος)
9. Χορήγηση άδειας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (εισηγητής ο πρόεδρος κ.Χρήστος Ντέκας)
10. Επί αιτήσεως κ.Τσακανίκα Ευανθίας (εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος).
11. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου
Καρπενησίου – Επί αιτήσεως εταιρίας «Καλύβας Μιχ. – Καλύβας Διον. Ο.Ε.»
(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος)
12. Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά κλπ (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος).
13. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων μέχρι ποσού των 5.869,40 ευρώ πλέον ΦΠΑ. (εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος).
14. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων ποσού άνω των 5.869,40 ευρώ πλέον ΦΠΑ (εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος).
15. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών (άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ). (εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος).
16. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την συγκρότηση α) της επιτροπής παραλαβής
παρεχομένων υπηρεσιών και β) Επιτροπή παραλαβής εργασιών ( Π.Δ. 28/80 ) και γ)
της επιτροπή επισκευής και συντήρησης οχημάτων) του Π.Δ 28/80). (εισηγητής ο
πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος).
17. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων κινητών και ακινήτων (Π.Δ 270/1981) (εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος)
18. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών(εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος)\
19. Ορισμός συνδρομής για το κοινό που χρησιμοποιεί την πισίνα του Κολυμβητηρίου (εισήγηση από οικονομική επιτροπή).
20. Eπί αιτήσεων για μη χρέωση προσαυξήσεων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος )
21. Διαγραφή χρεών (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος )
22. Οικονομική ενίσχυση (εισηγητής κ.Σταμάτης Δημήτριος )
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
23. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο «Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Βουτύρου ΔΕ Καρπενησίου «» αναδόχου κ.Κουτούμπα Παναγιώτη
24. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση νεκροταφείου και περιμετρική δενδροφύτευση» αναδόχου κ.Παναγιώτη Κουτούμπα
25. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή και συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου» αναδόχου κ.Παναγιωτόπουλου Αθανασίου
26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δρόμων ΤΚ Ανιάδας ΔΕ Ποταμιάς» αναδόχου κ.Περικλή Βλάχου.

Ο πρόεδρος Δ.Σ

Ντέκας Χρήστος