1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6, στις δέκα (10) Φεβρουαρίου του έτους 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα του Φωτίου Καλαντζή
2. Χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικής στα καταστήματα της εταιρείας ΚΑΠΠΑ Ε.Π.Ε.
3. Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Νούτσου Δημητρίου
4. Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Σύρου Ελένης

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κλεομένης Λάππας