1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης που θα γίνει την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου του έτους 2013 και ώρα 18.00μμ, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία βρίσκεται στο κτίριο του ΚΑΠΗ στον 3ο όροφο επί της οδού Ν.Τσιαμπούλα για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1) Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Καρπενησίου έτους 2014
2) Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2014
3) Προϋπολογισμός Δήμου Καρπενησίου έτους 2014

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης