1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας, την 23η Ιανουαρίου του έτους 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ακύρωση άδειας καταστήματος Λαθύρη Ουρανίας του Στεφάνου
2. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Δήμου Καρπενησίου