19η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 19η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα (κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος) στις έντεκα (11) του μηνός Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00μ.μ
Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση του πίνακα 5Α του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) περί στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2014 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης)
2. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (εισηγητής ο Πρόεδρος κ.Ντέκας)
3. Καθορισμός θέσης για προσωπικό ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα (εισηγητής ο Πρόεδρος κ.Ντέκας)
4. Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τους Παιδικούς Σταθμούς (εισηγητής ο Πρόεδρος κ.Ντέκας)
5. Παραλαβή της μελέτης: MEΛETH ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ για την «ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης)
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης)
7. Συμπλήρωση της αριθμ. 371/2013 απόφασης Δ.Σ.(Καθορισμός τελών ύδρευσης-αποχέτευσης έτους 2014)
8. Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος)
9. Τοποθέτηση και παραχώρηση ξύλινων οικίσκων στην Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου για τις γιορτές χειμώνα (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος)
10. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Λάππας)
11. Αποδοχή επιχορήγησης για τις λειτουργικές δαπάνες Σχολικών Μονάδων, την κάλυψη δαπάνης για το θεσμό του Σχολικού Τροχονόμου και κατανομή στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Λάππας)
12. Επιχορήγηση Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Λάππας)
13. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντα (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος)
14. Διαγραφές χρεών (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος)
15. Οικονομική ενίσχυση (εισηγητής ο Πρόεδρος κ.Ντέκας)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης)
16. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Εσωτερική οδοποία και ανάπλαση οικισμού Σκοπιάς» αναδόχου Κρούσκου Δημ.-Κηρολίβανου Ευστ. Και Σια ΟΕ
17. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση οδοστρωμάτων τμημάτων εθνικών οδών του Δήμου Καρπενησίου Ν.Ευρυτανιας» αναδόχου κ.Βαξεβάνου Θεόδωρου
18. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Εσωτερική οδοποιία στην Δ.Κ. Καρπενησίου» αναδόχου κ.Κορέντζελου Ιωάννη.
19. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ύδρευση και αποχέτευση Συγκρέλου Ανιάδας Κλαυσίου ΔΕ Ποταμιάς» αναδόχου Κουτούμπα Παναγιώτη
20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Ροσκάς ΔΕ Δομνίστας» αναδόχου κ.Ιωάννη Φούκα.
21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή σχαρών όμβριων υδάτων ΤΔ Βουτύρου» αναδόχου κ.Τάσιου Ανδρέα
22. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Σακκαλή και διαμόρφωση ανωνύμου οδού πλησίον οικίας Ανδρεάκη» αναδόχου κ.Μάκκα Ευάγγελου
23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πλησίον οικίας Σκοτίδα στο ΤΔ Καλεσμένου» αναδόχου κ.Ζαραβέλη Ιωάννη.
24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου έμπροσθεν οικίας Χ.Μουρίκη και Αλεξόπουλου» αναδόχου κ.Τάσιου Ανδρέα.
25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή εγκιβωτισμένου ρέματος στον Δήμο Καρπενησίου οικισμό Γοριανάδων» αναδόχου κ.Τάσιου Ανδρέα
26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τεχνικά προς οικία Παπαδόπουλου ΤΔ Αγίου Ανδρέα» αναδόχου κ. Γούλα Γεωργίου
27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία κατάντι Ξεκάρφωτου ΤΔ Αγίου Ανδρέα» αναδόχου κ. Γούλα Γεωργίου
28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαπλάτυνση –Αποχέτευση προς οικία Γαλανού Ταξιάρχη» αναδόχου κ. Γούλα Γεωργίου
29. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία ΤΔ Αγίου Νικολάου» αναδόχου Σώκου Κων/νου.
30. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Σαρκίνης» αναδόχου κ. Φέγγου Θωμά.
31. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Καθαρισμός και επισκευή υδρομαστεύσεων στα «Μαρκέικα» και «Άμπλα» Τ.Δ. Τόρνου αναδόχου κ.Σταμούλη Νικολάου
32. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου στην θέση Γράδα ΔΕ Προυσού» αναδόχου κ. Φέγγου Θωμά.
33. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις Τ.Δ. Τόρνου» αναδόχου κ.Σταμούλη Νικολάου
34. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση δρόμου προς Πέχα και διαμόρφωση νεκροταφείου ΤΚ Προυσού» αναδόχου κ. Φέγγου Θωμά.
35. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Τόρνου» αναδόχου κ.Γρανίτσα Παναγιώτη.
36. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στα νεκροταφεία Τ.Κ. Προυσού» αναδόχου κ. Φέγγου Θωμά.
37. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στις Τ.Κ. Ασπροπύργου-Βελωτάς» αναδόχου κ. Κορέντζελου Ιωάννη.
38. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Μόνωση οροφών κτιρίου Δήμου» αναδόχου κ. Χατζοπουλου Γεωργίου.
39. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση βατότητας δρόμου από Μεγάλο Χωριό προς νεκτροταφείο και Γαύρο» αναδόχου Ν.Χαντζόπουλου
40. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2013 (αφορά διαγραφές εσόδων)
41. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για γνωμάτευση.
42. Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» με ανάδοχο την «ΚΡΟΥΣΚΟΣ ΔΗΜ. – ΚΗΡΟΛΙΒΑΝΟΣ ΕΥΣΤ. & ΣΙΑ Ο.Ε. δ.τ. INTERTRENCHER Ο.Ε.»
43. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» με ανάδοχο την «ΚΡΟΥΣΚΟΣ ΔΗΜ. – ΚΗΡΟΛΙΒΑΝΟΣ ΕΥΣΤ. & ΣΙΑ Ο.Ε. δ.τ. INTERTRENCHER Ο.Ε.»
44. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή στέγης στο κτίριο του Συνεδριακού Κέντρου αναδόχου κ.Τάσιου Ανδρέα.
45. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αισθητική αναβάθμιση κεντρικής πλατείας Καρπενησίου»αναδόχου κ.Τάσιου Ανδρέα