19η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις τρεις (3) Ιουνίου έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μμ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1. Ένταλμα προπληρωμής για προνοιακά βοηθήματα
2. Ψήφιση πίστωσης για το έργο «Ανάδειξη –αξιοποίηση και προστασία φαραγγιού «Τσιούκας» Δημοτικής Ενότητας Φουρνάς» ποσού 199.353,00€ καθώς και της δημοσίευσης της διακήρυξης .
3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο Ανάδειξη –αξιοποίηση και προστασία φαραγγιού «Τσιούκας» Δημοτικής Ενότητας Φουρνάς» ποσού 199.353,00€
4. Καταστάσεις εσόδων-εξόδων 1ο Τρίμηνο έτους 2014
5. Αποδοχή πίστωσης για το έργο «Βελτίωση δρόμου Καλλιθέα Αγιος Ανδρέας»
6. Τροποποίηση προϋπολογισμού για το πρόγραμμα «Άθληση για όλους»
7. Ορισμός δικηγόρου (προσφυγές δημοτών για την επέκταση σχεδίου πόλης στη περιοχή Μύλοι)
8. Ορισμός δικηγόρου(Αγωγή κ.Κουτσιούμπα Αθανασίου κατά Δήμου)
9. Ορισμός δικηγόρου (γνωμάτευση)
10. Ορισμός δικηγόρου (Αγωγή υπαλλήλων πρώην Δ.Προυσού για το επίδομα Η/Υ).
11. Ορισμός δικηγόρου (Αγωγή υπαλλήλων πρώην Δ.Φουρνάς για το επίδομα εξομάλυνσης).
12. Ορισμός δικηγόρου (Αγωγή υπαλλήλων πρώην Δ.Φουρνάς για το επίδομα Η/Υ).
13. Ορισμός δικηγόρου (Αγωγή υπαλλήλων Δήμου Καρπενησίου για το επίδομα εξομάλυνσης)
14. Έγκριση γενομένων δαπανών (αφορά νομικές υποθέσεις )
15. Τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος –απαλλαγή υπολόγου
16. Έγκριση δαπανών για επισκευές οχημάτων Δήμου
17. Ψήφιση πιστώσεων
18. Αναθέσεις έργων
• Διαμόρφωση χώρου πλατείας ΤΚ Βράχας ΔΕ Φουρνάς ποσό 10.000,00€ (ΠΑΥ 582)
• Διαμόρφωση χώρου και βελτίωση εγκαταστάσεων κτιρίου στέγης ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ ποσό 10.000,00€ (ΠΑΥ 600)
• Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Νεκτροταφείο ΤΚ Στάβλων ποσό 2.000,00€
• Βελτίωση εγκαταστάσεων συγκέντρωσης αδέσποτων ζώων (ΣΑΤΑ) ποσό 6.500,00€

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Κωνσταντίνος Π.Μπακογιάννης