18η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα (κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος) στις δέκα πέντε (15)του μηνός Νοεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα :

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2014