18η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις έντεκα (11) Ιουνίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 1. Διόρθωση της 159/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την ανάθεση του έργο: Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Κλαυσίου Δ.Ε. Ποταμιάς 2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ Κλειτσού (οικισμός Μεσοχώρι)Δ.Ε. Φουρνάς 3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο «Βελτίωση βατότητας δρόμου από Μεγάλο Χωριό προς νεκροταφείο και Γαύρο Τ.Κ. Μεγάλου Χωριού ΔΕ Ποταμιάς» 4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για ασφάλειες οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου 5. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για ηλεκτρολογικά υλικά 6. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την εργασία «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων» 7. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δομνίστας» 8. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφική ύλης, φωτοτυπικό χαρτιού 9. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών μηχανογράφησης 10. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού) 11. Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής (Τέλη κυκλοφορίας και έκδοση άδειας κυκλοφορίας λεωφορείου) 12. Ορισμός δικηγόρου (αφορά 9 αγωγές υπαλλήλων Δήμου) 13. Ορισμός δικηγόρου (αφορά αγωγή Ελισάβετ Καρφή) 14. Ορισμός δικηγόρου (αφορά αγωγή Δημητρίου Κεραμάρη) 15. Ορισμός δικηγόρου για υποβολή έφεσης (Υπόθεση Ντάλλα Φρειδερίκης) 16. Έγκριση δαπάνης για συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων Δήμου 17. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Πυροπροστασία Συνεδριακού Κέντρου» 18. Έγκριση μελέτης με τίτλο :«Τοπογραφική μελέτη αποχέτευσης Κλαυσίου – Βουτύρου Δ.Ε Ποταμιάς» 19. Έγκριση μελέτης με τίτλο:« Τοπογραφική μελέτη αποχέτευσης Μικρού – Μεγάλου Χωριού – Γάβρου ΔΕ Ποταμιάς 20. Αναθέσεις έργων 21. Αναθέσεις μελετών 22. Ψήφιση πιστώσεων 23. Γνωμάτευση δικηγόρου (υπόθεση Πάτρου Ρέμους)