18η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην οδό Ν. Τσιαμπούλα (κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος) στις είκοσι (20) Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα.

1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2. Επιμήκυνση δανείων Δήμου (εισήγηση από οικονομική επιτροπή) (εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ.Αριστείδης Τασιός)
3. Συμπλήρωση της απόφασης 390/2012 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου και καθορισμός τέλους κοινοχρήστων χώρων 2013 για εποχιακές ψυχαγωγικές δραστηριότητες (εισήγηση από οικονομική επιτροπή) (εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ.Αριστείδης Τασιός)
4. Αγορά οικογενειακού τάφου (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος )
5. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους(Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
6. Έγκριση της αριθμ.66/2012 απόφασης της ΕΚΕΠΠΑΔΗΚ (αφορά αναμόρφωση) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος).
7. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής που ορίστηκε με την αριθμ.438/2012 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τον συμψηφισμό εξοπλισμού επίπλωσης με μισθώματα για την κ.Σοφρώνη Αθηνά. (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος ).
8. Επιχορήγηση του Ν.Π Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων ποσό 3000,00€ και ψήφιση της πίστωσης.(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος).
9. Θέσεις υπαίθριου εμπορίου (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος )
10. Εισήγηση για Αγορά ακινήτου στην ΤΚ.Κρικέλλου (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
11. Έγκριση 1ου ΑΠ Τακτοποιητικού του έργου «Αναπλάσεις Τ.Κ Στενώματος» αναδόχου κ. Μάκκα Ευάγγελου
12. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πινακα του έργου «Καλλιέργεια πηγής και εμπλουτισμός υδραγωγείου στη θέση Διχαλορέματα Τ.Κ. Νόστιμου» του δήμου Καρπενησίου ανάδοχος: Χαραλαμπος Διωτης
13. Έγκριση του 2ου Α.Π του έργου «Εσωτερική οδοποιία και ανάπλαση οικισμού Σκοπιάς» αναδόχου Κρούσκος Δημ.Κηρολόβανος Ευστ.και Σια ΟΕ.
14. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα «Αποπεράτωση Ιερού Ναού Νέου Κοιμητηρίου πόλης Καρπενησίου» στο Καρπενήσι Ανάδοχος: Φακιτσας Νικολαος του Νικολαου
15. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Κατεδάφιση κτιρίου παλαιού ΚΤΕΛ και αποκατάσταση του χώρου» στο Καρπενήσι ανάδοχος: 3κ Τεχνική Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία ΔΤ 3κ Τεχνική ΑΕ
16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση κλειστού τσιμεντένιου οχετού στο Τ. Δ. Βουτύρου» στο Δήμο Καρπενησίου ανάδοχος: Χαραλαμπος Διωτης
17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διάνοιξη δρόμου από Ιωάννη Ψιλόπουλου μέχρι Ζιώβα» στο Τ.Δ. Βουτύρου του Δήμου Καρπενησίου Ανάδοχος: Χαραλαμπος Διωτης
18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: » Εσωτερικη οδοποιια Τ. Δ Καριτσας » του Δήμου Καρπενησίου Ανάδοχος: Χαντζοπουλος Νικολαος
19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:» Εσωτερικη οδοποιια ΤΔ Δερματιου » του Δήμου Καρπενησίου ανάδοχος: Χαντζοπουλος Νικολαος
20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:»Εσωτερική οδοποιια ΤΔ Μεγαλου Χωριου » του δήμου Καρπενησίου ανάδοχος: Χαντζοπουλος Νικόλαος
21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Εργασίες συντήρησης και προστασίας δημοτικών χώρων στην ΤΚ Μικρού Χωριού «του Δήμου Καρπενησίου ανάδοχος: Χαντζοπουλος Νικόλαος
22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
» Διάνοιξη δρόμων και κατασκευή λιθόστρωτων μονοπατιών Τ.Δ Χελιδόνας του Δήμου Ποταμιάς «του Δήμου Καρπενησίου ανάδοχος: Χαντζοπουλος Νικόλαος
23. Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
» Ολοκλήρωση πλατείας νέου Δερματιου «του Δήμου Καρπενησίου ανάδοχος: Χαντζοπουλος Νικόλαος
24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
» Παιδική χαρά Γάβρου » του Δήμου Καρπενησίου Ανάδοχος: Χαντζοπουλος Νικόλαος
25. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή – συντήρηση δημοτικού σχολείου Φιδακίων» στο Δήμο Καρπενησίου ανάδοχος: Γεωργία Γκορόγια
26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου για την μεταστέγαση των υπηρεσιών του Δήμου» στην πόλη του Καρπενησίου ανάδοχος: Κ/Ξία Γκορόγια Γεωργίας – Παπαποστόλου Ευάγγελου
27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση εγκαταστάσεων νέου Δημαρχείου» στην πόλη του Καρπενησίου ανάδοχος: Κ/Ξία Γκορόγια Γεωργίας – Δημόπουλου Κωνσταντίνου
28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην νέα λαϊκή (Κλαρωτός) Καρπενησίου» στην πόλη του Καρπενησίου ανάδοχος: Γκορόγια Γεωργία
29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Καθαρισμός και επισκευή υδρομαστεύσεων στα Μαρκέικα και Αμπλα Τ.Δ Τόρνου ανάδοχος Σταμούλης Νικόλαος.
30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις προς Ζαφειρέϊκα και Γούρνες Τ.Κ Καστανέας» ανάδοχος Κουτρούμπας Χαρίλαος.
31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πάρκων στην οδό Καρπενησιώτη και επισκευή πεζογεφυρών Κλαρωτού» ανάδοχος Τάσιος Ανδρέας.
32. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων στην ΤΚ Αγίου Χαραλάμπους» ανάδοχος Ιωάννης Φούκας
33. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Έργα Οδοποιίας στην ΤΚ Κλειστού»ανάδοχος κ.Χούπας Κων/νος
34. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποία και αναπλάσεις στην Τ.Κ Δομιανών» ανάδοχος Κωνσταντίνος Χούπας.