18η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις τριάντα (30) Μαΐου έτους 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1. Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για έλεγχο οχημάτων από ΚΤΕΟ
ΚΗΥ 3790,ΚΗΙ 1963 ΚΗΥ 3780 και ΚΗΥ 3773
2. Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για έλεγχο οχημάτων από ΚΤΕΟ
ΚΗΗ 6523, ΚΗΗ 6524 ΚΗΗ 6325 και ΚΗΥ 3778 .

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι η υπηρεσία του ΚΤΕΟ στο Καρπενήσι δεν λειτουργούσε τους προηγούμενους μήνες, έτσι ώστε να υπάρχει προγραμματισμός για τον έλεγχο ΚΤΕΟ στα οχήματα, μετά την εκ νέου λειτουργία του ΚΤΕΟ και την προφορική συνεννόηση που έγινε θα πρέπει να περάσουν από τον έλεγχο του ΚΤΕΟ τα παραπάνω οχήματα .

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Κωνσταντίνος Μπακογιάννης