17η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην οδό Ν. Τσιαμπούλα (κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος) στις είκοσι (20) Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα.

1. Ψήφιση προϋπολογισμού έτους 2013- Ετήσιο πρόγραμμα δράσης έτους 2013